AM kategorija

Kategorija je dozvola za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle kojima zapremina motora ne prelazi 50 ccm, a snaga ne prelazi 4 kW i koji ne ostavruju brzinu veću od 45 km/h. Obuka za AM kategoriju se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela a potreban broj časova zavisi od toga da li već posedujete vozačku dozvolu neke kategorije.
AM kategorija
Yamaha XT125X 05. 1

A1 kategorija

Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina. Obuka za A1 kategoriju se sastoji iz potrebnog broja teoretskih i praktičnih časova.

A2 kategorija

Kategorija je kategorija za upravljanje motociklima čija snaga motora nije veća od 35kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg. Obuka za A2 kategoriju se može započeti sa navršenih 17 godina (polaganje vožnje sa 18 godina) i sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela sa fondom časova u zavisnosti od kategorije koju kandidat već poseduje. 
A2 kategorija
akatsuzuki

A kategorija

Kategorija je kategorija za upravljanje motociklima i teškim triciklima čija snaga prelazi 35 kW. Obuka za A kategoriju se može započeti sa navršene 23 godine (polaganje vožnje sa 24 godine) i sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela sa fondom časova u zavisnosti od kategorije koju kandidat već poseduje.

B kategorija

Kategorija je dozvola za upravljanje putničkim vozilom, tj vozilima čija masa nije veča od 3.5 t i nemaju više od 8 mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača. Teorijska obuka, polaganje teorijskog dela ispita i praktična obuka za B kategoriju se može vršiti sa navršenih 16 godina, a polaganje praktičnog dela ispita (polaganje vožnje) sa navršenih 17 godina. kandidat već poseduje. 
B kategorija