Dobrodošli u auto školu VIR – ZONA…

Dobrodošli u auto školu VIR – ZONA…

22 godine sa vama

22 godine sa vama

U krivini nas možda možete prestići….

U krivini nas možda možete prestići….

…ali nikad u kvalitetu!

…ali nikad u kvalitetu!

AM kategorija

A1 kategorija

A2 kategorija

A kategorija

B kategorija

Osnovna delatnost A.Š. "Vir" je obuka vozača i polaganje vozackog ispita za sledeće kategorije: AM, A1, A2, A i B.

Obuka za A kategoriju poverena je instruktorima "starim bajkerima" , poznatim u svetu motociklizma, osnivačima  najveće moto zajednice u Srbiji bjbikers.

Termini polaganja

 

Test
Prijava do
Vožnja
Prijava do
23.04.2019.  15.04.2019.  06.05.2019. 25.04.2019.
14.05.2019.  07.05.2019.  20.05.2019.
10.05.2019.
28.05.2019. 21.05.2019. 24.05.2019. 16.05.2019.

 

Sledeća grupa počinje sa teorijskom nastavom:

15.05.2019. (sreda)

      Upis je u toku !!!!

 

Polaganje PRVE POMOĆI za vozače

održaće se 07.05. u 17,00 h !

                         

Saobraćajni znakovi
Testovi
Rute za polaganje
Prva pomoć