B kategorija

 

B - Kategorija je dozvola za upravljanje putničkim vozilom, tj vozilima čija masa nije veča od 3.5 t i nemaju više od 8 mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača. Teorijska obuka, polaganje teorijskog dela ispita i praktična obuka se može vršiti sa navršenih 16 godina, a polaganje praktičnog dela ispita sa navršenih 17 godina.
Obuka podrazumeva 40 časova teorijske i 40 časova praktične obuke.

Postupak od upisa do dobijanja vozačke dozvole je sledeći:
U Auto školi sklapate Ugovor kojim je regulisan način obuke i način sprovođenja i organizovanja polaganja ispita. Za sklapanje Ugovora je potrebna lična karta, a za maloletna lica je potrebno i prisustvo roditelja za potpis Ugovora. Za upis nije potrebno lekarsko uverenje. Potrebno je za početak praktične obuke.

Nakon upisa počinje slušanje teorijske nastave (fond od 40 časova) koja se organizuje u prostorijama Auto škole. Termini nastave se usklađuju prema slobodnom vremenu kandidata i uglavnom se organizuje u 14 termina - dolazaka (12 puta po 3 časa i 2 puta po dva časa).

Nakon završene teorijske obuke, vrši se prijava teorijskog dela ispita. Prijava se vrši u Auto školi, mora se doći LIČNO, poneti lična karta, popuniti prijava i izvršiti uplata takse za polaganje. Termini za polaganje budu unapred određeni od strane MUP-a. Prijava za polaganje se vrsi osam dana pre termina polaganja.

Nakon položenog teorijskog dela ispita potrebno je izvaditi lekarsko uverenje za vozača "B" kategorije i tada se započinje sa praktičnom obukom (fond 40 časova). Dnevno je moguće imati najviše dva časa i termini se takođe zakazuju u dogovoru sa kandidatom.

Nakon završene praktične obuke dolazi na red prijava polaganja vožnje, ALI pored lične karte, popunjene prijave i izvršene uplate takse za polaganje POTREBNO je priložiti i POTVRDU O POLOŽENOM ISPITU IZ PRVE POMOĆI. Obuku i polaganje ispita iz prve pomoći moguće je obaviti u bilo kojoj fazi od upisa do prijave vožnje a organizaciju u vezi obuke i polaganja vrše: Crveni krst, Hitna pomoć Beograd i od skoro Dom zdravlja Dr. Ristić. Trenutno je najpovoljnije u Domu zdravlja Dr. Ristić (5.300,00).

Nakon položenog praktičnog dela ispita (vožnje) u Auto školi dobijate UVERENJE o položenom vozačkom ispitu (besplatno) i odlazite u Policijsku upravu Ljermontova 12 po svoju DOZVOLU , stavite na vozilo nalepnicu "P" (dobićete od nas uz Uverenje) i vozite!!!

Kandidati za vozače "B" kategorije koji već imaju neku od kategorija (AM, M, F, A1, A2, A ili B1) imaju različit (manji) fond časova teorijske i praktične obuke. Pogledati na stranici "cenovnik".

PROBNA DOZVOLA

Kada se polože ispiti u celosti, dobija se probna dozvola B kategorije. Probna dozvola traje godinu dana i podrazumeva određena ograničenja prilikom upravljanja vozilom. Lica koja nisu punoletna (nemaju 18 godina) dobiće probnu vozačku dozvolu koja podrazumeva sledeća ograničenja:

Zabranu upravljanja vozilom bez prisustva lica koje vrši nadzor, na mestu suvozača i koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje 5 godina;
Probnu vozačku dozvolu može koristiti samo u Republici Srbiji;
Zabrana upravljanja motornim vozilom u periodu od 23:00h do 05:00h;
Ne sme se kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće;
Zabrana upotrebe telefona (ne sme ni HandsFree);
Vozilo kojim upravlja lice sa probnom dozvolom mora biti označeno posebnom oznakom "P" koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.
Punoletna lica takođe dobijaju prvo probnu dozvolu i za njih važe navedena ograničenja, osim potrebe prisustva lica u vozilu prilikom upravljanja vozilom.
Nakon isteka trajanja probne dozvole (1 godina) vozači dobijaju pravu vozačku dozvolu B kategorije, bez naknadnog polaganja.

 

Cenovnik B kategorije

B Kategorija
Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu. 

Cena

Teorijska obuka - 40 časova (30+10) 13.200,00
Praktična obuka - 40 časova 48.000,00

B Kategorija
Kandidat ima AM kategoriju 
 (ili) A1 kategoriju

Cena

Teorijska obuka - 7 časova (5+2) 2.345,00
Praktična obuka - 35 časova  42.000,00

B Kategorija
Kandidat ima A2 (ili) A kategoriju

Cena

Teorijska obuka - 7 časova (5+2) 2.345,00
Praktična obuka - 30 časova  36.000,00