A kategorija

 

A - Kategorija je kategorija za upravljanje motociklima i teškim triciklima čija snaga prelazi 35 kW. Obuka se može započeti sa navršene 23 godine (polaganje vožnje sa 24 godine) i sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela sa fondom časova u zavisnosti od kategorije koju kandidat već poseduje ( videti na stranici CENOVNIK ). Ukoliko neko poseduje A2 kategoriju minimum 2 godine može polagati za A kategoriju i pre navršenih 24 godine. Ispit se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela.

Obuka za A kategoriju poverena je instruktorima, "starim bajkerima", poznatim u svetu motociklizma, osnivačima najveće moto zajednice u Srbiji bjbikers i sajta bjbikers.com, tako da Auto škola VIR u saradnji sa bjbikers moto zajednicom rade dosta na povećanju bezbednosti motociklista u saobraćaju. Najbolji primer predstavljaju besplatni kursevi bezbedne vožnje za vozače koji već poseduju neku od A kategorija.

Novost su i BJB Podcast - emisije koje obrađuju ( a iskusnije podsećaju na) sve ono što je predmet interesovanja jednog bajkera a od značaja je za svakodnevnu vožnju ili duža putovanja i koje ćete moći pratiti i preko našeg sajta.

Dakle, za sva pitanja u vezi motocikla, moto opreme i bezbedne vožnje, odgovore možete dobiti ako svratite u Auto školu VIR ili posetite sajt www.bjbikers.com

Obuka vozača za A kategoriju u našoj školi vrši se na Suzukiju SV 650  i Hondi Hornet . Dugo smo tražili motocikl koji bi ispunio sve zahteve koje je propisao NOVI ZAKON o saobraćaju, a opet da bude pouzdan i za početnike povozan motocikl.

Poverenje smo ukazali  HONDI HORNET i ovom suzukiju :

akatsuzuki

Cenovnik A kategorije

A Kategorija
Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu. 

Cena

Teorijska obuka - 40 časova (30+10) 13.200,00
Praktična obuka - 40 časova 56.000,00

A Kategorija
Kandidat ima AM kategoriju 
 (dobijaju vozači koji su "B" kateg. stekli pre 2011. godine - promenom obrasca vozačke dozvole)!

Cena

Teorijska obuka - nema /
Praktična obuka - 20 časova  28.000,00

A Kategorija
Kandidat ima A1 kategoriju

Cena

Teorijska obuka - nema /
Praktična obuka - 14 časova  19.600,00

A Kategorija
Kandidat ima A2 kategoriju

Cena

Teorijska obuka - nema /
Praktična obuka - 7 časova  9.800,00

A Kategorija
Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE,F,M (stečene nakon 2011.)

Cena

Teorijska obuka - 7 časova (5+2) 2.345,00
Praktična obuka - 40 časova   56.000,00