Cenovnik obuke

 

 

AM kategorija

AM Kategorija
Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu. 

Cena

Teorijska obuka - 40 časova (30+10) 13.200,00
Praktična obuka - 7 časova 9.800,00

AM Kategorija
Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE,F,M (stečene nakon 2011.)

Cena

Teorijska obuka - 7 časova(5+2) 2.345,00
Praktična obuka - 7 časova  9.800,00

 

 

 

A1 kategorija

A1 Kategorija
Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu. 

Cena

Teorijska obuka - 40 časova (30+10) 13.200,00
Praktična obuka - 20 časova  28.000,00

A1 Kategorija
Kandidat ima AM kategoriju 
 (dobijaju vozači koji su "B" kateg. stekli pre 2011. godine - promenom obrasca)

Cena

Teorijska obuka - nema /
Praktična obuka - 7 časova  9.800,00

A2 Kategorija
Kandidat ima A1 kategoriju

Cena

Teorijska obuka - nema /
Praktična obuka - 7 časova  9.800,00

A1 Kategorija
Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE,F,M (stečene nakon 2011.)

Cena

Teorijska obuka - 7 časova(5+2) 2.345,00
Praktična obuka - 20 časova  28.000,00

 

 

A2 kategorija

A2 Kategorija
Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu. 

Cena

Teorijska obuka - 40 časova (30+10) 13.200,00
Praktična obuka - 30 časova 42.000,00

A2 Kategorija
Kandidat ima AM kategoriju 
 (dobijaju vozači koji su "B" kateg. stekli pre 2011. godine - promenom obrasca)

Cena

Teorijska obuka - nema /
Praktična obuka - 14 časova  19.600,00

A2 Kategorija
Kandidat ima A1 kategoriju

Cena

Teorijska obuka - nema /
Praktična obuka - 7 časova  9.800,00

A2 Kategorija
Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE,F,M (stečene nakon 2011.)

Cena

Teorijska obuka - 7 časova(5+2) 2.345,00
Praktična obuka - 30 časova  42.000,00

 

A kategorija

A Kategorija
Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu. 

Cena

Teorijska obuka - 40 časova (30+10) 13.200,00
Praktična obuka - 40 časova 56.000,00

A Kategorija
Kandidat ima AM kategoriju 
 (dobijaju vozači koji su "B" kateg. stekli pre 2011. godine - promenom obrasca vozačke dozvole)!

Cena

Teorijska obuka - nema /
Praktična obuka - 20 časova  28.000,00

A Kategorija
Kandidat ima A1 kategoriju

Cena

Teorijska obuka - nema /
Praktična obuka - 14 časova  19.600,00

A Kategorija
Kandidat ima A2 kategoriju

Cena

Teorijska obuka - nema /
Praktična obuka - 7 časova  9.800,00

A Kategorija
Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE,F,M (stečene nakon 2011.)

Cena

Teorijska obuka - 7 časova (5+2) 2.345,00
Praktična obuka - 40 časova  56.000,00

 

B kategorija

B Kategorija
Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu. 

Cena

Teorijska obuka - 40 časova (33+7) 13.200,00
Praktična obuka - 40 časova 48.000,00

B Kategorija
Kandidat ima AM kategoriju 
 (ili) A1 kategoriju

Cena

Teorijska obuka - 7 časova (5+2) 2.345,00
Praktična obuka - 35 časova  42.000,00

B Kategorija
Kandidat ima A2 (ili) A kategoriju

Cena

Teorijska obuka - 7 časova (5+2) 2.345,00
Praktična obuka - 30 časova  36.000,00

Upis - besplatan!
Ispis - besplatan!
Priručnik - besplatan!